Tagjaink

Blue Knights LE MC Hungary I Debrecen Blue Knights LE MC Hungary I

Miért is Blue Knights?
Sipos Miklós nyugállományú rendőr vagyok. Korábbi beosztásaim során motoros rendőrként is dolgoztam, ahol megszerettem a motorozást, most nyugdíjasként ennek a szenvedélyemnek élek.

2014 nyarán, egy motoros túra alkalmával felvetettem a többi motoros barátaimnak, hogy alakítani kellene egy motoros klubot a motorozást szerető és motorozó rendőrök részére. Rögtön arra is gondoltunk, hogy miért csak a rendőröknek, hisz az összes hasonló területen dolgozókkal, Vám és pénzügyőrökkel, katonákkal, nemzetbiztonsági, BV dolgozókkal, akkor még a határőrökkel, mentősökkel, tűzoltókkal „egy csónakban evezünk „hasonlóak a problémáink.

Igen ám, de ott vannak azok az emberek is, akikkel naponta közösen dolgozunk, segítenek bennünket és a munkájuk tiszteletre, megbecsülésre méltó! Rengeteg barátunk van közöttük, Őket sem kellene elfelejteni, vegyük be a mentősöket, orvosokat, jogászokat, polgárőröket is, egy kitétel legyen, szeressen motorozni.

Keresni kellett egy egyszerű, közös pontot, ami a Blue Knights lett. Ebből született meg a Blue Knights Law Enforcement Motoros Club Hungary I elnevezés. Láttuk, hogy ez a szervezet már 40 éve működik az USA-ban és még 25 országban csak Magyarországon nem. Ekkor arra az elhatározásra jutottunk, hogy Magyarországon is alakítani kellene egy ilyen klubot.

Miután ebben megegyeztünk, eldöntöttük, hogy bele is vágunk.

Első lépésként felvettük a kapcsolatot az USA-ban és Európában lévő Blue Knights Motoros klubbal, hogy szeretnénk Magyarországon is egy ilyen klubot kialakítani és mi lenne ennek a feltétele. Örömmel vették, hogy Magyarországon is megalakul a Blue Knights L.E. MC Hungary I rendészeti motoros klub és minden segítséget megkapunk ennek a beindításához.

Majd egy közösségi portálra regisztrálunk fel, és elkezdtük keresni az „ismerősöket”. Már így is nagyon sokan tudják a közösségi oldalakon, hogy mit is tervezünk és meglepődtünk, hogy gond nélkül jöttek a visszaigazolások, sőt sokan gratuláltak és biztattak bennünket.

Ez meghozta a kedvünket és egy aranykezű informatikában jártas barátunk elkészítette a honlapunkat is. http://www.blueknights.hu

Tekintettel arra, hogy tagjaink, barátaink, ismerőseink, mint azt fent is említettük a társadalom egy speciális rétege, azok akik a törvény betartása és betartatása mellett álltak és állnak ki, rögtön fel is merült bennünk, hogy valahogyan ki kellene vennünk a részünket abban, hogy Magyarországon csökkenjen a motoros balesetek száma, egyre kevesebben legyenek azok a motorosok, akik a szabályokat tudatosan felrúgva veszélyeztetik saját vagy mások testi épségét, életét.

Hisszük, hogy személyes példamutatással, az általunk képviselt értékrenddel, világszemlélettel a találkozókon, rendezvényeken való részvételünk során, szakmai tapasztalatainkat, a későbbiek során szervezett programjainkon át tudjuk adni, ami a baleset megelőzésen túl, a bűnmegelőzést is segítheti.

Természetesen, akik megtisztelnek bennünket és regisztrálnak, erre az oldalra nem kell, hogy automatikusan aktívan részt vegyenek terveink megvalósításában (kivéve talán a személyes példamutatást), de biztosak vagyunk benne és erre már jelek is vannak, hogy össze fog jönni itt egy olyan törzstagság, akik egyet értenek velünk. Sőt nem is mi vagyunk az elsők, hisz érdemes megemlíteni azokat a kollégákat, akik már évek óta nagy sikerrel vezetéstechnikai tréningeket szerveznek az ország különböző pontjain. Mi csak egy másik oldalról próbáljuk a problémát megközelíteni.

További célunk, hogy baráti beszélgetésekkel, programokkal próbáljuk a már régóta kialakult ellentéteket csökkenteni a civil közlekedők, motorosok és a Hatóságok között. Bízunk benne, hogy meglátják emberi oldalunkat is.

Kedves Motoros Barátaim!

Reméljük, jól fogod magad érezni közöttünk, ha tetszik ez a motoros élet akkor ezen a telefonon: 06308254861 és e-mailon: blueknightslemchungary@gmail.com jelentkezz és vess fel újabb kérdést, problémát, építő kritikával javítsd, segítsd elő, hogy a mi motorozó nagy családunk egyre jobban ismerje meg egymást.

Mivel is zárhatnánk e rövid bemutatkozást, mint azzal, hogy kívánunk mindenkinek széles utat, sok benzint, balesetmentes közlekedést, és ne felejtsétek el!

“RIDE WITH PRIDE”
„ÉLJ, HOGY LOVAGOLD A MOTORT, DE ÚGY LOVAGOLD A MOTORT, HOGY HAZAÉRJ!”
„ÉSSZEL KÖZLEKEDJ MERT MINDENKIT HAZAVÁRNAK! „

**********************************************************

Dorcas Segélyszervezet – Magyarország Közhasznú Alapítvány

Dorcas logo_HU

“A Dorcas Segélyszervezet – Magyarország Közhasznú Alapítvány egy keresztyén értékeket valló ökumenikus segélyszervezet, mely a nemzetközi DorcasAid International szervezet részeként működik. Fő célunk, hogy nemre, vallásra, bőrszínre, politikai meggyőződésre való tekintet nélkül nyújtsunk segítséget a szegényeknek és elesetteknek úgy, hogy fejlesztésekkel, szociális segélyekkel hozzájárulunk az önálló, emberhez méltó életvitel kialakításához.
A magyarországi Dorcas Segélyszervezet, mely 1991-ben kezdte meg működését, adományok gyűjtésére és szétosztására szakosodott. Szívügyünknek tekintjük a belföldi és határontúli rászorulók támogatását egyaránt. Ez alatt az idő alatt a megvalósult programjainkon keresztül tízezrek tapasztalhatták meg Magyarországon, Erdélyben, Kárpátalján és a más rászoruló területeken is támogatóink szeretetét és együttérzését. 1992 óta az alapítvány működteti a Dorcas Szabadidőközpontot is, mely által számos rászoruló család és hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő gyermek számára tudunk üdülési és rekreációs lehetőséget nyújtani.”

Kék vödör 2015

**********************************************************

Forrás Lelki Segítők Egyesülete    forraslogo1

A Forrás Lelki Segítők Egyesülete 25 esztendeje jött létre azzal a céllal, hogy a családok egészének segítséget tudjon nyújtani. Az Egyesület jelenleg három intézményt működtet négy telephelyen:
A Forrás Mentálhigiénés Központot, amely integrált formában működtet családsegítő szolgálatot, közösségi pszichiátriai ellátást, szenvedélybetegek nappali ellátását, szenvedélybetegek közösségi ellátását, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását és szociális foglalkoztatást, melynek keretében munkalehetőséget biztosít 10 fő gyógyult szenvedélybeteg részére.
A szakmai munka kiegészítéseként fontosnak tartjuk a prevenciós, közösségfejlesztő tevékenységek, szolgáltatások nyújtását. Mentálhigiénés prevenciós tevékenységünk célja segítséget nyújtani a családok számára a különféle veszélyeztető helyzetek kialakulása előtt az emberi életút minden szakaszában a csecsemőkortól az időskorig.

A Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményét, amely az Észak-alföldi régióban egyedülállóan fogad 16-50 éves korú szenvedélybeteg férfiakat. Az intézmény a rehabilitációs folyamat egy éve alatt abban nyújt segítséget, hogy az ellátottak merjenek szembenézni szenvedélybetegségükkel, saját kezükbe vegyék életük irányítását és éljenek a választás szabadságával.

Az Indulópont Támogatott Lakhatás Intézményét, amely 2014 évben újonnan megalapított intézmény, melynek szakmai programját a „Fordulópont” Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményében zajló szakmai munka, az ellátottak, a rehabilitációs programot befejezett emberek szükségletek figyelembe vételével került kialakításra alakítottuk ki azzal a céllal, hogy az intenzív rehabilitációs folyamatot követően ellátottaink visszakapcsolódhassanak a társadalmi éltbe, alkalmassá váljon az önálló életvitel kialakítására, fenntartására.

viragk_2014

**********************************************************

Héra Egyesület – Héra Családsegítő Szolgálat

Egyesületünk Héra Családsegítő Szolgálat néven 1992-ben alakult Debrecenben. Működését a Nagysándor telepen kezdte meg azzal a céllal, hogy a szociális és mentálhigiénés ellátás eredményességét növeljék, hatékony prevencióval segítsék a gyermekek családban történő nevelését, és megakadályozzák, hogy a társadalom minél szűkebb rétege sodródjon peremhelyzetre.
A segítő tevékenység későbbiekben kiterjedt a környező településrészekre, és bővült a szolgáltatások köre a lakossági igényeknek megfelelően. Az Egyesület önálló szolgáltatóként működteti a Héra Családsegítő Szolgálatot 1998-tól főállású munkavállalók alkalmazásával. Ettől az évtől családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást is nyújt az egyesület Debrecen Megyei Jogú Várossal kötött ellátási szerződés szerint. 2000-2001 között családi napközit is működtettünk. 2004-től kezdődően családsegítő szolgáltatásunkat az alábbi városrészekben érhetik el a szolgáltatást igénylők: Nagysándortelep, Nagy Mihály kert, Téglagyár, Ondód, Nagymacs, Domokos Márton kert, Csigekert, Hatvan utcai kert, Köntöskert városrészek.

Az Egyesület közhasznú besorolású, és közhasznú tevékenységként folytatja a szociális szolgáltatást és ellátást. Az Egyesület továbbá céljai megvalósulása érdekében tevékenykedik a gyermekekért és a családokért, a helyi közösségekért. Tevékenységünkben ezért az egészséges életmódra, a sportra, a közművelődésre is nagy figyelmet fordítunk, a helyi környezet és természetvédelmi értékeink megóvására is törekszünk. Az Egyesület főként a Nagysándor telepi városrészen közösségfejlesztő tevékenységet végez szabadidős programok szervezése által.

Héra

**********************************************************

Lelkierő Egyesület  egy

Egyesületünk célja, hogy egy olyan hálózat részeként működjünk, ami az ifjúsági korosztályt egyéni és csoportos formában segíti a problémák megoldásában, a konfliktusok, krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében. Szeretnénk munkákkal megelőzni, hogy egyes krízishelyzetek kialakuljanak, illetve rögzüljenek mentálhigiénés és pszichés betegségeket okozva. Egyesületünk tagjai között pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, szociálpedagógusok és önkéntes egyetemi hallgatók vannak.

Az egyesület tevékenységei:
KIKÖTŐ – pszichiátriai közösségi ellátás 18 és 35 év közötti fiatal felnőttek részére
TÁMPONT – támogató szolgálat fogyatékossággal élő 18 és 35 év közötti fiatal felnőttek részére
KULCS – szenvedélybeteg közösségi ellátás 18 és 35 év közötti fiatal felnőttek részére
AJTÓ – szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás 18 és 35 év közötti fiatal felnőttek részére
képzéseket, tréningeket, és előadás-sorozatokat szervez és tart egyetemista fiatalok számára
Mozgó-Társ Bulisegély Szolgálat működtetése a Campus Partykon
Rolling-Room Mozgó Bulisegély Szolgálat – hétvégi utcai megkereső szolgáltatás
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű fiatalok képzésének, és foglalkoztatásának elősegítése
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység, konferenciaszervezés,
a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

LELKIERŐ EGYESÜLET
Cím: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 97.
Tel.: 70-770-33-69
E-mail: lelkieroegyesulet@gmail.com
Portál: http://www.lelkieroegyesület.hu
          Lelkierő fotó

**********************************************************

mbe_logo

Magyarországi Baptista Egyház

Debreceni Baptista Gyülekezet

Gyülekezetünk része a Magyarországi Baptista Egyháznak. A baptista misszió 150 éve kezdődött Magyarországon. A Debreceni Baptista Gyülekezet közel 120 éve munkálkodik, hirdetve Isten örömüzenetét.

A világon mintegy 100 millió baptista hittestvérünk van.

Mint evangéliumi szabadegyházak, valljuk az önkéntes és tevékeny gyülekezeti tagság elvét. Mint protestáns felekezet, jó testvéri kapcsolatunk van a reformáció egyházaival. A kereszténység egészébe való beilleszkedésünket példázza, hogy mi is valljuk az apostoli hitvallásban megfogalmazott alapvető hitigazságokat.

Mint baptisták, szeretnénk Isten segítségével a hitüket komolyan vevő, gyakorló keresztények lenni. Ragaszkodunk a Szentírás igazságaihoz. Fontos számunkra a megtérés evangéliumának hirdetése és a szabad államban szabad egyház eszméje.

A lelkiismereti és vallásszabadság hívei vagyunk.

Szeretetszolgálat Alapítvány
Az Alapítvány székhelye:  4029 Debrecen, Szappanos u. 23.
Tel. (52) 418-061

**********************************************************

Magyar Karitász Szent Anna Főplébánia Caritas Szervezet

Képkivágás2

SAM_0085

************************************************************

Magyar Református Szeretetszolgálatlogo1

A szervezet elsődleges tevékenységi területének a Kárpát-medencét tekinti, az egyetemes magyar, nemzeti határokon átívelő felelősségvállalás jegyében. Szeretetszolgálatunk egy református hátterű, keresztény alapértékekre épülő segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezet. Meggyőződése szerint az emberi élet képviseli a világon a legnagyobb értéket. Humanitárius eszközeivel fajra, nemre, vallásra, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül segít.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványt 2006-ban alapította a Magyar Református Egyház Zsinata. Kezdetben az intézmények létrehozása, feljesztése volt a szervezet elsődleges célja, ám reagálva a megnövekedett igényekre, immáron hagyományos segélyezési munkát is folytatunk. Egyházunk gazdag, évszázados diakóniai múlttal rendelkezik, ezekből az ősgyökerekből és egyháztagjaink imádságos szeretetéből táplálkozik a Református Szeretetszolgálat.

4026 Debrecen, Hatvan u. 1/B fsz. 8/C
Telefon: +36 52 516 983

**********************************************************

Magyar Máltai Szeretetszolgálat   

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Debrecenben a Játszva Megelőzni Program keretében üzemeltet egy Játszóteret, rendelkezik egy önkéntesekből álló csoporttal, illetve itt található az Észak-Alföldi régió központja.

Önkéntes csoportunk minden munkanap 9:00 – 14:00 várja a rászorulókat az Erzsébet u. 24/A alatti Máltai házban, ahol természetbeni adományokban részesülhetnek, illetve az adományozók is ide hozhatják felajánlásaikat. A Debreceni Csoport emellett tanítási időszakban szombatonként és vasárnaponként 100 rászoruló gyermek számára biztosít meleg ebédet a DMJV Önkormányzat támogatásával. Rendszeres tevékenységeink közül kiemelném még a gyógyászati segédeszközök kölcsönzését és gyermekprogramok szervezését.

A Máltai Játszóház, mint többfunkciós közösségi tér, 2004. május 29-én nyitotta meg kapuit. A ház rendelkezik két klubhelyiséggel, irodahelyiséggel, higiénés helyiségekkel. Éjszaka őrzött, nappal pedig szakemberek foglalkoznak a látogatókkal. Az egyik klubhelyiség játszószobaként működik, ahol különböző programok is megszervezésre kerülnek, mindezek mellett vannak benne képességfejlesztő játékok is, amennyiben kültéri elfoglaltságra nem alkalmas az időjárás, lehetőség van bent is játszani. A másik klubhelyiséget inkább beszélgetésekre, találkozókra használja a közösség. Itt könyvespolc, információs anyagok és egy ital automata is található. Játszóterünk a Lehel utcán található.

Máltai csoportkép

**********************************************************

új embléma

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete  

Humanitás mindenekfelett – ezzel a törekvéssel született meg a nemzetközi Vöröskereszt 1863-ban. Azzal a gondolattal alapította meg egy fiatal svájci bankár, Henry Dunant, hogy a harcterek sebesültjei származásuktól, nemzeti hovatartozásuktól, vallásuktól függetlenül segítséget kapjanak. Ne az ellenséget lássák bennük, hanem a segítségre szoruló embert. A vöröskeresztes gondolat a harcmezőn fogant meg, de természetesen békebeli helyzetekre is vonatkozott és vonatkozik a feltétlen segítségnyújtás eszméje. Az alapvető és mindenkori cél enyhíteni és megelőzni az emberi szenvedést.

Ez a célja a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének is, mely az egységes hazai szervezet részeként látja el a vöröskeresztes feladatokat a megyében 7 területi szervezetével. Legismertebb közérdekű ügye a véradásszervezés. Szintén az egészségügyhöz állnak közel az elsősegélynyújtást népszerűsítő és a minden korosztályra kiterjedő egészségvédelmi a teendők. Az elsősegélynyújtás oktatását, ezen belül a – jogosítvány megszerzéséhez szükséges – közúti és a munkahelyi elsősegélynyújtás tanfolyamait a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Oktatási és Vizsgaközpontja szervezi meg a legkorszerűbb tudást nyújtva a résztvevőknek. Fontos feladat a szociális segítségnyújtás, amelyet legnagyobbrészt önerőből – gyűjtéseken, adomány-felajánláson alapuló osztásokból – lát el a szervezet. A megyei katasztrófa-készenlétben is szerepet vállal a Vöröskereszt megyei szervezete együttműködve a hivatásos szervekkel és a speciálisan képzett szervezetekkel. A nemzetközi keresőszolgálathoz is kapcsolódási pontot nyújt, hogy a háborúkban, 1956-ban, a hidegháború idején vagy más módon eltűnt családtagok megtalálásában és a szétszakadt családok egyesítésében segítsen.

A felsorolt feladatok többségében – például, az egészségvédelemben, betegség-, drogmegelőzésben, elsősegélynyújtás és véradás népszerűsítésében – az ifjúság az egyik célcsoport. Az ifjúsági munka azonban a Vöröskereszt életében ennél több, a korosztálybeli tagok önálló mozgalmat alkotnak 1921-től a Vöröskereszten belül, a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztet. A fiatalok a humanitárius munkát szervezetten látják el a fiatalokért, és az ifjúság képességeivel, adottságaival mindenkiért.

A Nemzetközi Vöröskereszt 7 alapelve: emberiesség, pártatlanság, függetlenség, semlegesség, önkéntesség, egyetemesség és egység – ezek mentén működve a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete is nyitott az új feladatokra, együttműködésekre.

A feladatokat területi szinten teljesíti a szervezet, a területi szervezetek irodái Debrecenben, Balmazújvároson, Berettyóújfaluban, Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson, Hajdúszoboszlón és Püspökladányban működnek. Az elérhetőségeket a www.hajdubihermegye.voroskereszt.hu honlapon megtalálhatóak.

A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
4025 Debrecen, Simonffy u. 44.
Tel: 52/531-427
e-mail: hajdubiharmegye@voroskereszt.hu
MVK HB Megyei Oktatási és Vizsgaközpont
4025 Debrecen, Hatvan u. 37.
Tel.: 52/316-330, 52/316-679
e-mail : vizsgakozpont@voroskereszt.hu

      Bemutatkozáshoz

**********************************************************

Ökomenikus Segélyszervezet

öko

Az Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik meghatározó karitatív szervezete, amely nemcsak Magyarországon, hanem számos külföldi országban végez humanitárius tevékenységet.

A Debreceni Szociális Központ 1992-ben jött létre. Intézményeink a hajléktalan- és a szenvedélybeteg ellátás területén nyújtanak segítséget, és lehetőségeink szerint rendszeresen juttatunk segélycsomagokat a rászoruló családoknak. Az elmúlt években az Európai Unió által finanszírozott élelmiszersegély program keretében több száz tonna tartós élelmiszert osztottunk ki a városban egyházi és civil partnerszervezetek közreműködésével.

**********************************************************

ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. 

refomix

1990 májusában kezdte meg működését a hajléktalanok ellátását
szolgáló első éjjeli menedékhely Debrecenben, a Dobozi utca 2/D.
szám alatt. Ez az egységünk ma szociális és egészségügyi
központként működik a debreceni hajléktalan-ellátás emblematikus
intézményeként.

Az azóta eltelt időszakban sikerült kiépíteni a hajléktalanokat
segítő intézményrendszer teljes vertikumát: jelenleg 7 szállást
nyújtó intézményben és 2 nappali melegedőnkben összesen 325
férőhelyet tudunk biztosítani. Feladatunkat Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés keretében
látjuk el. Legfrissebb adataink szerint Debrecenben – amely 208 ezres
lakosságával az ország második legnagyobb városa – 600-700
hajléktalan ember él.

Ma már sajnos nem csak a rendszerváltás következményeként a
társadalom perifériájára szorult emberekről beszélünk.
Sajnálatos tény, hogy hatékony megelőzés hiányában az elmúlt 25
év is „kitermelte” a rendszerváltás utáni korszak veszteseit. A
hajléktalan emberek társadalmi kirekesztéséből adódó összetett
problémáira a segítségnyújtásnak is komplex megoldási módokkal
kell válaszolnia. Ezért egyrészt az azonnali és alapszükségletek
(szállás, tisztálkodás, orvosi ellátás, étkeztetés)
kielégítésével megpróbáljuk elviselhetőbbé és emberibbé tenni
a hajléktalan emberek életét. Másrészt munkalehetőségek
felkutatásával, a munkaképes ügyfeleink rendszeres jövedelemhez
segítésével, képzésekkel valamint lakhatási támogatás
(támogatott lakhatási programok) biztosításával arra törekszünk,
hogy ügyfeleink folyamatos segítségünk mellett képessé váljanak
kiutat találni a hajléktalanságból. Ehhez a személetmódhoz
illeszkedik intézményrendszerünk felépítése is. A ReFoMix Kht.-t
2000 januárjában hoztuk létre, amely 2008. óta Nonprofit Kft.-ként
működik.

A „ReFoMix” a kollégák elhivatottságának, partnereink támogató
hátterének és eredményeinknek köszönhetően mára országosan is
ismert és elismert intézménnyé vált. Ez a háttér a biztosítéka
annak, hogy a jövőben is képesek legyünk megfelelni a változó
társadalmi igényeknek, eleget tenni az előttünk álló feladatoknak.

EU centrum fotó

**********************************************************

Szertelen Egyesületlogo

Szervezetünk 2004 tavaszán jött létre fiatal,
szenvedélybeteg-ellátás területén dolgozó szakemberek,gyógyult
szenvedélybetegek és ifjúságpolitikai szakemberek kezdeményezésével.
Célunk, hogy azokon a feladatokon kívül, amelyeket egy ilyen
szervezet fel tud vállalni (iskolai prevenció, ifjúsági
rendezvényeken való részt vétel stb.) olyan hiánypótló és
innovatív szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyeket a nagy intézmények
vagy szervezetek működési sajátosságaik miatt nem tudnak felvállalni.
A fent meghatározott célokon kívül a szervezet nagy hangsúlyt
fektet a civil érdekvédelemben való részvételre, és a minél
szélesebb körű civil együttműködések kialakítására.

Tevékenységeink:
* drogmegelőzés és egészségmegőrzés
* szociális, adományozási programok
* iskolán kívüli oktatási programok
* kulturális, zenei, tehetségkutató rendezvények szervezése,
lebonyolítása

**********************************************************

Reklámok

WordPress.com ingyenes honlap vagy saját honlap létrehozása. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: