Gulyáslevest készítettek a kézilabdások

150 adag meleg ételt készített a Debreceni Karitatív Testületnek a DVSC-Schaeffler kézilabdacsapata.

A Testület önkéntesei debreceni hátrányos helyzetű családoknak juttatta el az ételt, valamint a  Hajdú-Bihar Megyei Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából, pékáru csomaggal tudtunk kedveskedni.

Köszönjük szépen a felajánlást!

 

 

Édességosztás a gyermekeknek

A Debreceni Karitatív Testület a „Szivárvány az esőben segítői csoport” közreműködésével 50 édesség csomagot adhatott át a lakásotthonban élő gyermekek, valamint a debreceni rászoruló családok gyermekei részére.

Debrecen segít!

TÁMOGATÁSI FELHÍVÁS

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés alapján a Debrecen Város Segélyalap terhére nyújtandó támogatás elnyerésére

A támogatás célja, hogy a Debrecen Város Segélyalapba felajánlott adományok felhasználásával anyagi segítséget nyújtson a koronavírus fertőzés kapcsán elrendelt veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe került magánszemélyeknek, családoknak.

A kérelmezők köre: azok a 2020. január 1. napját megelőzően már debreceni állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Debrecenben élő magánszemélyek, akiknek foglalkoztatásra irányuló jogviszonya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatálybalépését (2020. március 11. napja) követően megszűnt és a családban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 60.000- Ft-ot.
Ugyanazon családból csak egy személy részesíthető támogatásban. A támogatási felhívás alkalmazásában család az egy lakásba bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

A támogatás során elnyerhető támogatás formája, mértéke és gyakorisága:

1. pénzbeli támogatás1.1. a lakhatás költségei közül
1.1.1. a közüzemi számlák vonatkozásában a támogatás 20.000,-Ft/hó 3 hónapon keresztül vagy
1.1.2. a lakás bérleti díjának támogatása a bérleti díj 50 %-a mértékéig, de legfeljebb 30.000,-Ft/hó 3 hónapon keresztül vagy
1.2. a digitális távoktatásban való részvételhez szükséges taneszközök (laptop, tablet) beszerzésére egyszeri alkalommal 25.000,-Ft,
vagy
2. természetbeni juttatás, havonként 13.000,-Ft értékben, melyből a tartós élelmiszercsomag értéke 10.000,-Ft/hó, a háztartási tisztítószerek, higiéniás termékek értéke 3.000,-Ft/hó, 3 hónapon keresztül.

A kérelem benyújtásának formája és módja: a kérelmet a felhívás mellékletét képező adatlap kitöltésével kell a Debreceni Karitatív Testület elnöki tisztségét betöltő Hajdúdorogi Főegyházmegye (4025 Debrecen, Petőfi tér 8.) részére postai úton vagy elektronikusan benyújtani a segelyalap@debrecen.hu email-címre, melyhez csatolni kell az abban megjelölt, továbbá a kérelmező által szükségesnek tartott mellékleteket. Kérjük a borítékon vagy az e-mail tárgyában feltüntetni: „Debrecen Város Segélyalap”.

A kérelem regisztrációt követően online is benyújtható.
A felhívás és az adatlapok az alábbi helyeken érhetők el:
Online kitöltéshez: https://segelyalap.debrecen.hu
Nyomtatható formában: http://www.debrecen.hu
Nyomtatott formában: Új Városháza (Debrecen, Kálvin tér 11.) Vár u. felőli porta
Régi Városháza (Debrecen, Piac u. 20.) főbejárat felőli porta
A kérelem benyújtásának határideje: a Debrecen Város Segélyalapban rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáig folyamatos.

A kérelem elbírálásának módja, rendje: a kérelmeket egy szakmai testület véleményezi és tesz javaslatot, melynek tagjai DMJV Önkormányzata, DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja, valamint a Debreceni Karitatív Testület képviselője. A kérelmekről a Debreceni Karitatív Testület elnöki tisztségét betöltő Hajdúdorogi Főegyházmegye dönt.
Érdeklődni lehet a 06 30/868-8574 telefonszámon, munkanapokon 8-16 óráig

Vigyázzunk egymásra!

A járvány fékezésének, valamint a szabályok betartásának érdekében a Debreceni Karitatív Testület önkéntesei szájmaszkokat, illetve fertőtlenítőszereket osztanak a szépkorúak részére.

A járvány alatt is segít a Debreceni Karitatív Testület

Testületünk folyamatosan látogatja azokat az időseket, rászorulókat, akik segítséget kérnek tőlünk ebben a nehéz időszakban. Önkénteseink tartós élelmiszercsomagot visznek számukra, egy debreceni vállalkozó jóvoltából pedig meleg ebédet is kapnak.
Ha a látóterükbe kerül olyan idős személy, aki debreceni, és szüksége van segítségre a koronavírus okozta veszélyhelyzetben, kérjük hívják az alább látható számok egyikét!

06-52-517-768
06-52-517-614
06-52-517-631

Vigyázzunk egymásra!

A Debreceni Karitatív Testület megtartotta az idei második ülését

A 2020. március 12-én megtartott Testületi ülésen a tagok elfogadták a Debreceni Karitatív Testület módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá értékelték a január és február hónapban végrehajtott feladatokat.

A testületi ülés után a testület tagjai meglátogatták Irénke nénit, akinek a Dorkász Szolgálat Közhasznú Alapítvány konténerházat adományozott.

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑